Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN)

De Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN) is eind 2014 opgericht met als doel het bevorderen en laten uitvoeren van precompetitief diervoederonderzoek. De Vereniging telt 9 leden waaronder 3 consortia van bedrijven. In 2015 en 2016 is de onderzoekportefeuille van de VDN nog in zijn geheel gericht op de twee grote PPS-en (Publiek Private Samenwerking) Feed4Foodure en Breed&Feed4Food.

Leden
Lidmaatschap voor VDN is toegankelijk voor (groepen van) bedrijven welke diervoeders produceren en/of producten ten behoeve van diervoeders produceren. VDN heeft de volgende leden:

Bestuur
Voorzitter/secretaris: Martin Rijnen 
Penningmeester/vice-voorzitter: Joost Sparla

De leden hebben 4 belangrijke onderzoeksthema’s benoemd waarop het onderzoek zich zeker de komende 4 jaar moet richten.

Thema 1: Eiwit en fosfaat efficiëntie
De VDN beoogt in de komende 5 jaar kennis en hulpmiddelen te ontwikkelen om de N en P efficiëntie te verbeteren met minimaal 5% met behoud van prestatie binnen economische en technische randvoorwaarden. Dit willen we bereiken met nutriëntenonderzoek om de P en N efficiëntie te verbeteren door voeding (dus buiten de genetische component). Dit zal worden aangetoond in vergelijkend onderzoek.

Thema 2: Robuuste en gezonde dieren en de mode of action (immuunrespons, darmflora) die de praktijksituatie beïnvloedt
De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek in thema 2 is het kunnen beïnvloeden van weerstand en immuniteit van éénmagige dieren middels nutritie en voeding. De focus ligt daarbij op het vinden van beïnvloedende mechanismen en tools om beïnvloeding te kunnen voorspellen en meten. Daarbij is het belangrijk om inzicht te hebben in de belangrijkste voeding gerelateerde parameters die het verschil verklaren in gezondheid en robuustheid tussen praktijkomstandigheden en proefomstandigheden.

Thema 3: Verminderen productieziekten en verlengen levensduur
De levensduur verlengen van melkrundvee door nutritioneel te richten op acidose, slepende melkziekte en vruchtbaarheid. Voorkomen van productieverschijnselen zoals veren pikken bij pluimvee en staartbijten bij varkens.

Thema 4: Verlagen van de milieuvoetafdruk
De VDN heeft de ambitie om tools en kennis te ontwikkelen om per kg geproduceerd voer een lage milieuafdruk te kunnen realiseren en zichtbaar te maken.

De Technische Commissie van de VDN bespreekt in nauw overleg met onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstellingen de lijn van het onderzoek en de voortgang van projecten. De directe aansturing van projecten vindt plaats in clusterwerkgroepen waarbij alle leden van de VDN vertegenwoordigd zijn door  hun experts op dat specifieke onderzoeksgebied.

Er zijn 6 clusters actief waarbinnen de onderzoeksprojecten worden begeleid, dat zijn:

  1. Cluster Rundvee 
  2. Cluster Varkens 
  3. Cluster Pluimvee 
  4. Cluster Modeleren 
  5. Cluster VDI & BF4F & NWO  
  6. Cluster Maatschappelijke projecten


Meer informatie
Neem contact op voor meer informatie via e-mailadres: info@agribusiness-service.nl.

*Het Centrico collectief bestaande uit: FransenGerritsCoppens Diervoeding B.V.De Hoop Mengvoeders B.V. en P. Bos veevoeders.
**Consortium De Groep Van Vier bestaande uit: Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.Coöperatie De Valk Wekerom UACAVV Zuid-Oost Salland u.a. en A.V.C. De Eendracht UA.