Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN)

Welkom

De Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN) is in 2014 opgericht met als doel het bevorderen en laten uitvoeren van precompetitief diervoederonderzoek. De vereniging bestaat uit bedrijven in Nederland, namelijk Agrifirm NWE, Cargill Animal Nutrition, De Heus Voeders, ForFarmers Nederland, Trouw Nutrition en een consortium bestaand uit ABZ De Samenwerking, De Valk Wekerom en Voergroep Zuid. Het lidmaatschap van VDN staat open voor bedrijven die diervoeders en/of producten voor diervoeders produceren.

Het onderzoeksprogramma voor de periode 2021-2024 is opgebouwd rond de PPS (Publiek Private Samenwerking) Feed4Foodure fase III: Duurzame diervoeding in circulaire agro-foodsystemen (projectnummer LWV20.203). Dit programma past in de missie Circulaire landbouw zoals gedefinieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en past in MMIP (multi-annual mission-based innovation program) thema’s zoals gedefinieerd door de EU A1: Reductie van fossiele nutri├źnten en emissies naar bodem, water en lucht. Het programma draagt ook bij aan EU-prioriteiten 3 en 6: Reductie van (stikstof)emissies met brongerichte interventies in de nutri├źntenkringloop voer-dier-stal-mest-bodem-gewassen, en nieuwe grondstoffen, en hun valorisatie door totaal gebruik.

Bestuur VDN
Het bestuur van VDN heeft de volgende leden:

  • Voorzitter en secretaris: Masja Duijster (De Heus Voeders)
  • Vicevoorzitter en penningmeester: Joost Sparla (ForFarmers)
  • Voorzitter Technische Commissie: Henk Enting (Cargill Animal Nutrition)

 

De Technische Commissie van VDN bespreekt de onderzoeksthema’s en de voortgang van projecten in nauw overleg met onderzoekers van de onderzoeksinstituten die deelnemen aan het gezamenlijke onderzoeksprogramma. De directe aansturing van projecten vindt plaats in clusterwerkgroepen waarin alle leden van de VDN worden vertegenwoordigd door hun experts op dat specifieke onderzoeksgebied. Er zijn 3 clusters waarbinnen de onderzoeksprojecten worden begeleid, te weten: Rundvee, Varkens en Pluimvee.

Vragen?
Meer informatie over VDN en onderzoeksprogramma kunt u verkrijgen via e-mail: info@agribusiness-service.nl.

Scroll naar boven